Vállalati tartalomkezelés fejlesztése pénzintézetnél Alfresco rendszerben

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Martinek Péter
Elektronikai Technológia Tanszék

A tőke és az emberi erőforrások mellett az információ jelenti a vállalatok legfőbb vagyonát. Kulcsfontosságú szerepe miatt az információmenedzsmentben rejlő lehetőségek maximális kiaknázására ösztönzi a vállalatokat. Ez összhangban van a modern tartalomkezelő rendszerek elterjedésével.

Diplomamunkám első részében felvázolom a folyamatvezérlő és dokumentumkezelő rendszerek múltját és jelenét, vizsgálom megjelenésük körülményeit és elterjedésük okait. Megismerkedtem a piacvezető termékek logikájával, az általuk alkalmazott technológiai szabványok és módszerek működésével, különös figyelmet szentelve a nyílt forráskódú megoldásokra. Az elméleti tudás elsajátítása után megterveztem egy biztosítói kárrendezés folyamatát. Tanulmányoztam az egyes lépéseket, szereplőket, köztük lévő interakciókat, jogköröket, használt dokumentumokat. Célom volt egy olyan integrált webes portál létrehozása, amely képes biztosítani a folyamat gördülékeny véghezvitelét és a dokumentumok tárolását.

A megvalósításhoz az Alfresco és a Liferay nyílt forráskódú komponenseit használtam. A fejlesztői környezet kialakítása után kapcsolatot létesítettem e kettő között. Felállítottam egy üzletspecifikus, metaadatokkal ellátott dokumentummodellt és hozzá kapcsolódó folyamatmodellt. Menedzselésüket elérhetővé tettem egy szerepkör alapú portálon. Portleteket írtam Java nyelven, ami lehetővé teszi az interakciót a dokumentumtár és a felhasználók között. Dolgozatomban a különböző rendszerek, technológiák integrációját részletesen ismertettem.

Végül az elkészült portált funkcionális és terheléses tesztelés alá vetettem. A vizsgálatok eredménye alapján a portál megfelelt a vele szemben állított követelményeknek, de továbbfejlesztésekkel kapcsolatban tettem javaslatokat.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.