Valós idejű képszintézis és árnyék megjelenítési technikák

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Tóth Balázs György
Irányítástechnika és Informatika Tanszék

A számítógépes grafika egyik legnépszerűbb kutatási területe a valós idejű fotorealisztikus képszintézis, amelyet az egyre fejlődő grafikus hardverek mellett sem sikerült ezidáig elérni. Rengeteg olyan algoritmus létezik azonban, amelyek valós időben végrehajthatók, és emellett jól közelítenek valamely valóságban megfigyelhető vizuális jelenséget. A dolgozatom célja minél több valós időben végrehajtható algoritmus bemutatása és megvalósítása egy közös alkalmazásban, amely alkalmas előre elkészített modellek betöltésére és azok megjelenítésére.

A megjelenítés kulcstényezője a felületek árnyalása az anyagtulajdonságok alapján, erre a megoldást a Blinn-Phong árnyalás jelenti. A modellmegjelenítés minősége növelhető még rücskös felületek részletezettségének növelésével, átlátszó objektumokkal, valamint háttér kiegészítésével. Fontos továbbá az objektumok árnyékainak hatékony kiszámítása különböző típusú fényforrásokra. A dolgozat az árnyéktérképek használatát mutatja be, valamint azok egy jobban teljesítő, komplexebb változatát, a kaszkádolt árnyéktérképet.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.