Valós idejű képtérbeli kontúrozás

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Umenhoffer Tamás
Irányítástechnika és Informatika Tanszék

A diplomamunka célja egy olyan alkalmazás implementálása, mely képtérbeli analízis használatával képes tetszőleges 3D modell stilizált kontúrozására. A kívánt látvány eléréséhez kulcsfontosságú az olyan vonalak körültekintő meghatározása, melyek egy adott távolságból és szögből szemlélve, az emberi szem számára fontosnak mondhatók. Nagy hangsúlyt kell továbbá fektetni a vonal stílusának és pozíciójának időbeli koherenciájára, hiszen ezek hiánya zavaró, rezgő hatást kelt mozgó objektumok megjelenítésénél. Végül figyelni kell arra, hogy az alkalmazást valós idejű futásra tervezzük, tehát a használt algoritmusokat időhatékony módon kell implementáljuk.

A feladat megvalósításánál, minden egyes képkockájához létre szeretnénk hozni egy olyan képet, ami egy kézzel rajzoltra hasonlít. Egy képkocka elemzésén tulajdonképpen a háromdimenziós modell vizsgálatát értjük egy adott kameraállásból.

Problémát jelent az élek és körvonalak konzisztens meghatározása. Konzisztensnek kell lennie a kiválasztott vonalaknak abból a szempontból, hogy az egymást követő képeken azok ne legyenek kis távolságokkal sem elcsúszva, mert akkor a filmet folyamatában tekintve rezgő vonalakat tapasztalunk, ami zavaró lehet. Továbbá összefüggő vonalakat kell készíteni, amik az ábrázolandó test körvonalát pontosan követik, és törekedni kéne arra is, hogy a kamera távolodása vagy közeledése közben a tárgyakon megjelenő vagy éppen eltűnő részletek ne hirtelen változzanak, hanem legyen köztük átmenet. Végül figyelni kell arra is, hogy a vonalak stilizált kirajzolásánál használt zaj ne a képtérhez, hanem a vonalakhoz legyen kötve. Ezzel biztosíthatjuk, hogy a mozgó kép ne azt a hatást keltse, hogy egy zajos közegen át nézzük a megjelenített formát, hanem a zaj valóban a megrajzolás stílusát befolyásolja.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.