Valós idejű kommunikációt igénylő, interaktív webalkalmazás fejlesztése HTML5 platformon

OData támogatás
Konzulens:
Berényi Zsolt
Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

A kilencvenes évek közepén a világháló domináns eszköze lett az információ terjesztésének. Kezdeti célkitűzése statikus szöveges dokumentumok állapotmentes, kérés-válasz alapú kiszolgálására irányult, különösebb interakció nélkül. Kialakultak a ma is használatos protokollok és szabványok, vagy azok alapjai, például az URL, HTTP, HTML valamint a böngésző, mint univerzális kliens ezek számára. Hamarosan láthatóvá vált, hogy a WWW egy olyan alkalmazásplatform lehet, amely hatalmas célközönséget képes elérni. Ahogy az igények nőni kezdtek, és a Web korlátai egyre szűkösebbnek bizonyultak, újabb és újabb technológiák jelentek meg. Ilyen például az űrlap, amelyet kitöltés után a kliens képes volt továbbítani szerveroldali szkripteknek vagy a kliens oldali interaktivitást szolgáló Javascript. A HTML5 szabványcsomag megalkotása és terjedése egy újabb ugrást jelent a korlátok áttörésében.

A webes platform mára teljesen más lehetőségeket rejt magában, mint amikor először nyilvánosság elé került. A rá épülő alkalmazások mára felveszik a versenyt mind látvány, mind gyorsaság tekintetében az asztali társaikkal, valamint lehetőségek és korlátok tekintetében is egyre kisebb közöttük a különbség. Ennek megfelelően fejlesztésük egészen más kihívásokat rejt, mint a hagyományos, szerver intenzív webalkalmazások készítése.

Dolgozatom célja a kapcsolódó technológiák feltérképezése, valamint egy általános kommunikációs keretrendszer fejlesztése, mely lefedi az összetett, valós idejű kommunikációt igénylő alkalmazásoknál leggyakrabban felmerülő igényeket. A keretrendszer bemutatása összetett webes alkalmazások megtervezésén, implementálásán és a felmerülő problémák elemzésén keresztül történik. A dolgozat végére érve az Olvasó átfogó képet kaphat egy interaktív webes rendszer tervezéséről és fejlesztéséről valamint az alkalmazott eszközök mögött álló technológiákról, és azok alkalmazásáról.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.