Valós laboreszközök szabályozókörnyezetének összeállítása

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Kolumbán Sándor
Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

Az informatika fejlődésével és az internet terjedésével új lehetőségek nyílnak meg az oktatásban. Erre példa az egyre inkább elterjedő virtuális labor. Virtuális labornak azt a megvalósítást szokás nevezni, aminek segítségével az egyetemen található eszközök elérhetővé válnak a belső egyetemi hálózaton vagy az interneten. Így a hallgatóknak nem kell fizikailag az eszköz közelében lenniük annak használatához. Ez számos előnnyel jár, aminek bemutatása részét képezi a szakdolgozatomnak.

A virtuális labor alapvetően két részből áll. Az első a webes kommunikációt és elérést, illetve a hallgatók azonosítását biztosítja. A másik fele a szerveren futó keretrendszer, amivel a különböző mérési összeállításokat lehet kialakítani. A feladatom egy ilyen keretrendszer megtervezése és implementálása volt szabályozástechnikai témában.

A dolgozatban megvizsgálok pár létező virtuális labort. Értékelem a felhasznált megoldásokat, annak alapján, hogy a feladatom szempontjából mennyire alkalmazhatók. Röviden bemutatom azok felépítését és a levonható tapasztalatokat. Ezáltal az olvasó képet kaphat a hasonló munkák pozitívumairól és korlátairól.

A szakdolgozat második részében bemutatom a megvalósított rendszert és a fontosabb tervezői döntéseket. A keretrendszer képes létrehozni különböző irányítási összeállításokat, amibe modulárisan illeszthető a szabályozó, a laboreszköz, illetve a naplózás különböző formái. Megvalósítottam egy fájl alapú naplózó modult, egy, a laborban található inverz inga működtetéséért felelős modult és egy PID szabályozót. Ezek segítségével az inga kocsijának pozíciószabályozásával demonstrálom a keretrendszer működőképességét.

A dolgozat során bemutatom a program különböző felületeit és azok használatát. Ismertetem a keretrendszert felépítő osztályokat, azok működését és a program architektúrális felépítését. Leírom továbbá, hogy milyen lépéseken keresztül lehet új modult illeszteni a rendszerhez.

A szakdolgozat végén értékelem az elkészült rendszert. Összehasonlítom a létező virtuális laborokkal, megvizsgálom, hogy teljesíti-e a specifikációban foglaltakat és egy virtuális laborral szemben támasztható logikus elvárásokat. Bemutatok továbbá pár szempontot, amik alapján a munka továbbvihető egy kész virtuális laborrá.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.