Valószínűségi alapú hálózatszámítás alkalmazása a hálózattervezés során

OData támogatás
Konzulens:
Szabó László
Villamos Energetika Tanszék

A villamosenergia-rendszerek fejlesztésének tervezése jövőbeli hálózatállapotok vizsgálatával történik. A sztochasztikus load-flow számítás az adatbizonytalanság modellezésének eszköze. A számítás bemeneti paramétereinek és a számítás eredményeinek leírása a valószínűség számítás és a leíró statisztika eszközrendszerével történik. A kapott eredmények részletesebben írják le a hálózat viselkedését, egy hálózatállapot helyett gyakorlatilag végtelen hálózatállapotot modellezésével. Az eljárással a jövőbeli fogyasztások adatbizonytalanságának, illetve a szélparkok bizonytalan betáplálásának vezetékáramlásokra gyakorolt hatása egy vizsgálaton belül kezelhetővé válik. Két módszer terjedt el a számítás elvégzésére: a konvolúciós módszer és a Monte Carlo szimuláció, melyek közös jellemzője a hatalmas számításigény. Mindkét módszernél közelítések szükségesek a futási idő korlátozásához. A két módszer közül a Monte Carlo szimuláció kevesebb megkötést igényel, pontossága a számításra fordított idővel együtt növelhető. Az összehasonlító vizsgálatok alapján a módszer elegendően pontos eredményt ad a konvolúciós módszernél alacsonyabb futási idő mellett is. További előnye, hogy a számítás könnyen párhuzamosítható, további lehetőséget teremtve a futási idő csökkentésére. A sztochasztikus load-flow számítás hiányossága, hogy csak egy jövőbeli üzemállapot lehetséges kimeneteleit vizsgálja.

A csomóponti teljesítmények időbeli változásainak kezeléséhez jövőbeli várható üzemállapotokat kell tudni modellezni. Ennek megoldása egy idősor-szimulációs program kifejlesztésével történt, mellyel egy jövőbeli év 8760 órájának várható üzemállapotai vizsgálhatóak. Az időbeli változások és az adatbizonytalanság egy vizsgálaton belüli elemzésére is lehetőség van a szimuláció egyes óráira végzett Monte Carlo szimulációval. A megnövekedett számítási igény a feladat párhuzamosításával, és hálózatba kötött többprocesszoros számítógépeken történő számítással, kezelhető maradt.

A jövőben fellépő lehetséges hálózati problémák azonosítása, előfordulásuk valószínűségének meghatározása, és az adatbizonytalanságtól való függésüknek meghatározása az idősor-szimulációval, illetve annak Monte Carlo szimulációval kiterjesztett változatával egy vizsgálaton belül megoldható. Ezek a vizsgálatok a hagyományos determinisztikus load-flow számításhoz képest számos többletinformációval szolgálnak, támogatva a hálózatfejlesztésekhez kapcsolódó döntéshozatalt.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.