Váltakozó áramú igénybevétel hatása a katódos korrózióvédelem hatékonyaságára

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Kiss István
Villamos Energetika Tanszék

A földbe ágyazott csövek és csővezetékek anyagszerkezetét, annak teherbírási

tulajdonságait kémiai, elektrokémiai és elektromos hatások, illetve ezek

halmozódása befolyásolja. Ezek a hatások a vezeték szerkezeti anyagának a

szállított közeggel való érintkezése által, illetve a külső környezeti elemek

kölcsönhatása során keletkezik. Környezeti elemek a talaj három fázisához

kötődnek, szilárd talajszemcsék, talajban található víz, szemcsék közötti

hézagokat kitöltő levegő. Ezeket a fontos tényezőket kell szem előtt tartani

amennyiben a vezetékrendszerek károsodását szeretnénk elkerülni.

Dolgozatom témája a fém csővezetékek viselkedése a talajban, különböző

elektromos impulzusok esetében. Ennek keretében megismerjük az elektrokémiai

és az elektromos ingerek korróziós hatásait és ezen belül a különféle kóboráramok

romboló befolyásait. A katódos védelem működése és hasznossága is bemutatásra

kerül.

A dolgozat célja, hogy bemutassa a különböző kóboráramok korróziós hatásait

egymáshoz képest. Erre a célra két mérési elrendezést is készítettünk a félév

során, melyeknek az előkészítése, bemutatása és kiértékelése volt a feladat. A

mérési elrendezések, a gyakorlatban előforduló körülményeket hivatottak

reprodukálni.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.