Váltakozóáramú hajtások áramvektor szabályozásai

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Veszprémi Károly
Villamos Energetika Tanszék

Diplomatervem célja a háromfázisú forgógépek és hálózat modellezése, illetve az ezekhez kapcsolódó közvetett, valamint közvetlen áramvektor szabályozások és szimulációik bemutatása.

A dolgozat első felében az állandómágneses szinkrongép, kalickás forgórészű aszinkron gép, illetve a hálózat vektoros egyenleteit ismertetem. Ezt követi a gépek táplálásához használt kétszintű feszültséginverter modellezése és a hozzá kapcsolódó Impulzusszélesség-modulációS (ISZM) technikák, úgy mint a háromfázisú és térvektoros ISZM vezérlők bemutatása.

A második fejezetben a direkt fluxus és nyomatékozást (DTC) mutatom be egy aszinkron gép segítségével. Az algoritmus alapjait követően egy igényes hajtáshoz szükséges kiegészítő megoldásokat vázolom fel. A fejezet további részében külön részletezem a háromszintű kapcsolási tábla használata során, meghatározott üzemállapotokban jelentkező nem várt fluxus és nyomatékhibákat és az ezekre kidolgozott megoldásokat. A bemutatott algoritmusok megfelelő módosításokkal alkalmazhatóak egy állandómágneses szinkrongép szabályozására is. A DTC-vel mutatott nagyfokú hasonlósága miatt a hálózati áramirányító direkt teljesítményszabályozása (DPC) is ebben a fejezetben tárgyalom.

A dolgozat harmadik fejezetében különböző áramvektor szabályozási módszerek szimulációs eredményei kerülnek bemutatásra. A modelleket MATLAB és a Simulink környezetekben implementáltam. Az eredmények kiértékeléséhez felhasználó felületeteket fejlesztettem, amelyek feladata vektor trajektóriák, illetve az időbeli folyamatok megjelenítésén túl, a vektoros egyenletek bevezetésével elvesztett időbeliség visszanyerése. A kifejlesztett felhasználói felületek nagy mértékben megkönnyítették a hajtásban jelentkező hibák feltárását és a megoldások kidolgozását.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.