Városi forgalommodellezés Petri-hálókkal

OData támogatás
Konzulens:
Kovács Gábor
Irányítástechnika és Informatika Tanszék

A motorizáció fejlődésével növekszik a nagyvárosok forgalma is, amit a meglévő úthálózat egyre nehezebben képes kezelni. Új utak építése mellett a forgalom megfelelő irányításával növelhető az áteresztőképesség, ehhez azonban egy olyan, rugalmas és jól használható keretrendszerre van szükség, amelyik képes a nagyvárosi forgalom modellezésére.

Jelen szakdolgozat egy ilyen keretrendszer MATLAB környezetben történt megvalósítását ismerteti. A modellezés batch Petri-hálókkal történik, amely a Petri-hálók egy kiterjesztése, ezekkel hatékonyabban és kellő részletességgel modellezhetőek a városi forgalmi viszonyok, a gyakran változó haladási sebességek és a torlódások is. A keretrendszer alkalmas különféle forgalomirányítási algoritmusok tesztelésére is. Az elkészített függvények működése több teszthálóval került kipróbálásra.

A keretrendszerhez két fajta, városokra jellemző kereszteződés modellje készült el: a jelzőlámpás kereszteződés és a T-alakú jelzőlámpás kereszteződés kanyarodási lehetőséggel. A kereszteződéseket összekötő, batch helyet alkalmazó folyópálya-modell is megalkotásra került, mely képes az egymást követő járműoszlopok dinamikusan változó sebességének és sűrűségének kezelésére is.

A szakdolgozat javaslatot tesz egy forgalomirányítási algoritmusra, amely a kereszteződések jelzőlámpa-ciklusait adaptív módon hangolja a forgalmi viszonyok függvényében. Az algoritmus hatékonyságát az elkészült modellek felhasználásával készített komplexebb úthálózaton végzett szimuláció illusztrálja.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.