Vasúti objektumok állapotainak valósidejű logikai feldolgozása és vezérlése SIL4-es biztonsági szinten

OData támogatás
Konzulens:
Kiss Domokos
Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

Munkám témája a Prolan Zrt. egyik fejlesztéséhez kapcsolódik, melynek célja egy magas biztonsági értékű vasútirányítási berendezés megvalósítása. A berendezéssel szemben itt a legmagasabb, SIL4-es biztonsági követelményeket támasztják. A fejlesztés egy EU pályázat által is támogatott projektben történik. A berendezést és az elvégzendő feladatokat az „IP alapú biztonsági kontaktusmásoló” ProSigma névvel ellátott rendszerén keresztül ismertetem. Feladatom a ProSigma egyik logikai vezérlőegységének szoftvertervezése és implementálása.

Dolgozatom bevezető részében áttekintést adok a biztonságról, biztonsági követelményekről és a fejlesztési életciklus során alkalmazott szabványokról. Ezt követően a rendszerrel szemben támasztott követelményeket ismertetem. A követelmények után a teljes rendszer, azon belül pedig a ProSigma rendszer felépítésére térek ki. Ezután egy rövid áttekintést adok a rendszer alapvető biztonságát biztosító architektúráról és alkalmazott protokollokról. Az ezt követő fejezetek az önálló munkám tárgyát képező szoftver felépítését, a tervezéssel és megvalósítással kapcsolatos megfontolásokat tárgyalják. Először a szoftver általános felépítését ismertetem. Felsorolom az egyes szoftverkomponenseket, és leírom azok összekapcsolásának módját. Kitérek néhány alapvető funkció megvalósítására is, úgymint az eseménykezelés és a perzisztens adattárolás. Az elkészült berendezés lehetőséget ad távdiagnosztikára és távfelügyeletre. A funkciók ismertetése során a rendszer egyes memóriaterületeinek elérését is kifejtem.

A szoftver általános ismertetése után a két legfontosabb szoftverkomponens, az alapprogram és az alkalmazásprogram kerül leírásra. A leírás első részben a követelményeket, a második részben a megvalósítást ismertetem. Az alapprogramnál kitérek a program szervezésére, ismertetem az egyes szoftverrétegeket, a lehetséges rendszerállapotokat és a környezettel folytatott kommunikáció folyamatát. A legfontosabb funkciókat az alkalmazott protokollokon keresztül mutatom be. Az alkalmazásprogram esetén a konkrét alkalmazásra, a sorompókezelés szoftveres megvalósítására térek ki.

Dolgozatom legvégén a rendszer megvalósításáról adok összefoglalást, majd kitérek a továbbfejlesztési lehetőségekre.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.