Vasúti vontatás villamosenergia-menetrendjének becslése

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Divényi Dániel Péter
Villamos Energetika Tanszék

Dolgozatom fő témája olyan dinamikai modell készítése, amellyel villamosenergia-menetrend

készíthető az egyes vasúti vontatási transzformátorokra. Emellett ismertetem a

villamosenergia-piac működését, különös tekintettel a felhasználó – kereskedő viszonyra és a

kiegyenlítőenergia-szabályozásra.

Kutatásom időszerűségét az adja, hogy a MÁV fogyasztását országos helyett alállomási szinten

lenne szükséges előrejelezni, mivel a vasúttársaság vontatójárműveinek villamosenergiaigényét

jelenleg az elosztók területi felbontásnak megfelelően 6 közbeszerzési csomagban

hirdetik meg. Így végeredményben a vasutat nem egy, hanem nagy eséllyel több kereskedő

látja el villamos energiával, tehát a kiegyenlítőenergia-költségek nem az országosan aggregált

menetrendre értelmezendők, hanem legrosszabb esetben elosztói területekre lebontva

jelentkeznek.

A kutatás a következő lépésekben történt. Elsőként elvégeztem a modellezést egy

transzformátorkörzet egyik kitáplálási irányára. Ehhez a kiindulási adatok és a módszer alapja a

Villamos Energetika Tanszék egy korábbi, hasonló témájú kutatása nyomán rendelkezésre

álltak. Az adatok feldolgozásához a MATLAB és az Excel programokat vettem igénybe. Ezt

követően a modell által szolgáltatott becsléseket összevetettem a mozdonyok belső

fogyasztásmérője és a transzformátor által regisztrált adatokkal.

Kutatásom eredményeként megállapítható, hogy a dinamikai modell meglehetősen jó

közelítéssel jelzi előre a várható villamosenergia-fogyasztást. Mindazonáltal

továbbfejlesztésének számos iránya van, melyek a még pontosabb becslésre és a modell

alkalmazhatósági körének bővítésére irányulhatnak.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.