Véletlenszerű pályageneráláson alapuló stratégia játék készítése

OData támogatás
Konzulens:
Hideg Attila
Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

Ebben a dolgozatban egy stratégiai játék implementációját láthatjuk. Az implementáció során a Unity keretrendszert használtam, azonban a dolgozat elején kitekintünk egyéb alternatívák felé is.

Megismerjük a Unity működését, és hogy milyen eszközök segítették munkámat, illetve, hogy hogyan lehet többjátékos játékot implementálni Unity és Photon Netwok segítségével.

Lefektetjük a megvalósítandó játék alapszabályait. Mit tud csinálni a játékos, mi a célja a játékban, valamint a kitűzött célt milyen módon tudja elérni.

A játékszabályok ismertetése után magával az implementációval foglalkozunk. Az implementáción belül olyan kérdéseket boncolgatunk, mint például a pálya felszínének kialakítása dinamikus módon, ennek textúrázása és objektumok elhelyezése a játéktérben. Foglalkozunk még fák procedúrális generálásával is.

Feszegetjük még a játéktér generálásának témáját is, milyen objektumok találhatóak itt, hogyan történik a játék menetének befolyásolása, a lefektetett játékszabályok érvényre juttatása.

A pálya generálás után egy kicsit az egységek felé fordítjuk figyelmünket, és megvalósítjuk az egységek kezelésének alapvető funkcióit. Miután ezekkel megvagyunk modellezünk is.

Modellezéshez kapcsolódóan a textúrázás és animálással témakörével is foglalkoztam. Az egységek modellezésén kívül épületek modellezésével is történt.

Végül de nem utolsó sorban összefoglaljuk milyen eredményeket értünk el, és hogy mik az elkészült implementáció fejlesztési lehetőségei.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.