Vérképes mérések összefüggéseinek vizsgálata hálózatelemzéssel

OData támogatás
Konzulens:
Barta Gergő
Távközlési és Médiainformatikai Tanszék

Vérképes vizsgálatok során tipikusan nagy adatmennyiség kerül rögzítésre, melyben számos hasznos információ rejtőzhet. A mért értékek statisztikai elemzése során előkerülhetnek korábban nem ismert összefüggések és mintázatok.

A szakdolgozatom keretein belül egy vérképes adatbázis elemzésével foglalkoztam. A mért értékek közötti kapcsolatokat vizsgáltam a teljes populáción, és egyes részcsoportokon. Kerestem a jelentős eltéréseket, érdekes mintázatokat a különböző kapcsolati hálók között, melyek hasznos visszacsatolást jelenthetnek az orvostudomány számára.

A feladat megoldása során korrelációanalízist használtam a kapcsolatok jellemzésére. Három különböző módon csoportokra osztottam az adatbázist, és ezek viselkedését vizsgáltam. Kapcsolati hálókat építettem fel az egyes részcsoportok viselkedésének elemzéséhez, melyek segítséget nyújtottak a vizuális megjelenítésben, és egy újabb szemszögből tudtam megvizsgálni a kapcsolatok viselkedését.

A feladat elkészítése során egy Python scriptet írtam, amely az adatok előkészítése után korrelációanalízist végez az adatbázison, majd az egyes csoportokon, végül felépíti a kapcsolati hálókat. Végül megjelenítettem és elemeztem a hálózatok közötti különbségeket.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.