Veszteségmentes audió tömörítés megvalósítása FPGA áramkörrel

OData támogatás
Konzulens:
Szántó Péter
Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

Bár a hanganyagok tömörítése döntő részt még mindig veszteséges algoritmusokkal történik, mégis egyre nagyobb teret nyernek a veszteségmentes tömörítési lehetőségek. A felhasználható eszközök fejlődése pedig ma már lehetővé teszi ezen algoritmusok hardveres megvalósítását is.

Az audio technika mellett egyes ipari alkalmazásokban is felmerül az igény a hatékony veszteségmentes tömörítés iránt. Munkám során ezért ezen felhasználási terület igényeit is szem előtt tartottam.

A szakdolgozat egyik célja az elterjedtebb veszteségmentes tömörítő eljárások és formátumok feltérképezése, és azok működésének rövid ismertetése. Ez után a megismert formátumok közül egy alkalmasat kiválasztva annak részletesebb bemutatása következik.

A dolgozat második felében a választott tömörítő eljárás FPGA áramkörbeli megvalósíthatóságát elemzem. A problémára két lehetséges megoldást mutatok be. Az egyik egy logikai elemekből szintetizált processzorral, míg a másik tisztán hardver leíró nyelven megvalósított enkóder.

Végül összevetem a két rendszer előnyeit és hátrányait, valamint javaslatot adok azok további fejlesztésére.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.