Vezérelhető backscatter fejlesztés

OData támogatás
Konzulens:
Rösner Vilmos
Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszék

Mi is az a Backscatter? A „backscatter”, mint fizikai jelenség a hullámok, részecskék, vagy jelek visszaverődését jelenti abba az irányba, ahonnan kisugárzódtak.

Szakdolgozatom célja adott paraméterekkel rendelkező, digitálisan vezérelhető Backscatter tervezése és megvalósítása volt. Az eszköz elsődleges feladata, hogy lehetőség nyíljon a Mikrohullámú Távérzékelés Laboratóriumban korábban elkészült S sávú radar különböző vevőcsatornáinak fázis-együttfutás vizsgálatára, (illetve utólagos szoftveres korrigálására).

A másodlagos cél, hogy a Backscatter segítségével adott paraméterekkel rendelkező távolodó vagy közeledő céltárgy szimulálására legyen mód.

Dolgozatom első részében röviden ismertetem a Backscatterek működési elvének megértéséhez elengedhetetlen fogalmakat. A tervezési szempontok meghatározása azzal kezdődik, hogy adott hatásos radarkeresztmetszettel rendelkező céltárgy szimulálásához milyen mértékű átvitel (S21) szükséges az eszköz kimeneti és bemeneti RF portja között.

Ezt követően felvázolom a különféle elven működő Backscatterek elméleti hátterét, és bemutatom, hogy mi befolyásolja a szimulálható sebesség minimális felbontását.

Ezek után összefoglalom, hogy a tervezett hardver milyen tulajdonságaival mutat túl mechanikus elődjén, és bemutatom a működését, különös tekintettel az áramkörtervezés néhány fontos részletére.

A nyomtatott huzalozás kialakításának szempontjait alaposan részletezem, külön felhívom a figyelmet a nagyfrekvenciás működésből adódó buktatókra, illetve bemutatom a NYÁK elrendezését.

A huzalozás kialakítása után először az áramkör alapvető működésének mérési eredményeit mutatom be, majd a terepi mérés eredményeit összegzem, végül összevetem a mérési eredményeket és levonom a következtetéseket.

Szakdolgozatom zárásaként összefoglalom az elvégzett munkát, értékelem az eredményeket, és kitekintést adok a további fejlesztési lehetőségekről a Backscatterrel kapcsolatban.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.