Vezérelhető fogyasztók kapcsolásának optimalizálása a mérlegköri kiegyenlítő energia csökkentése figyelembe vételével

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Raisz Dávid Márk
Villamos Energetika Tanszék

Hazánkban ma a lakossági villamosenergia-fogyasztók jelentős része rendelkezik központilag vezérlehető villamos készülékkel, jellemzően villanybojlerrel. A fogyasztói csoportok kapcsolását a villamosenergia-szolgáltatók végzik hangfrekvenciás és rádiófrekvenciás központi vezérlést alkalmazva. A kapcsolási programok kialakítása jelenleg a napi rendszerterhelés minimumának maximalizálását szolgája, hogy elkerülhető legyen alaperőművek visszaszabályozása. Ez egy nagyon fontos cél, melynek jelentős a gyakorlati haszna, azonban a kiépített rendszert más célokra is fel lehet használni úgy, hogy csak kevéssé sérüljön az eddigi célkitűzés.

A diplomaterv első fele vezérelhető fogyasztói csoportok modellezésével foglalkozik. Bemutatásra kerül egy eljárás, mely egy vezérlési program és a program által egy fogyasztói csoportban generált teljesítmény-időfüggvény (mint célfüggvény) alapján végez paraméter identifikációt. A paraméterhalmaz ismeretében lehetőség nyílik tetszőleges vezérlési program hatásának becslésére. Az identifikációhoz használható megfelelő célfüggvény a rendszerterhelési görbe vezérelt és nem vezérelt részre történő szétválasztásával nyerhető. A vezérlési programban bizonyos helyekre elhelyezett menetrenden kívüli ki- és bekapcsolások segítségével egy interpolációs eljárás alapján ezt a szétválasztást nagy pontossággal el lehet végezni.

A vezérelt fogyasztók nélküli terhelési görbe ismeretében és a vezérelt fogyasztók modelljével már vizsgálni lehet egy-egy vezérlési program terhelési görbére gyakorolt hatását. A fenti információk birtokában egy optimalizációs eljárás alapján hozunk létre olyan vezérlési alapprogramokat, melyek maximalizálják a napi terhelés minimumot.

A diplomaterv harmadik része a vezérelt fogyasztók segítségével történő mérlegköri kiegyenlítő energia csökkentésével foglalkozik. A kidogozott eljárás a fenti alapprogram kismértékű változatásával követ szolgáltatói célfüggvényeket. Az eljárás segítségével csökkenteni lehet mérlegkörök kiegyenlítő energia miatt fizetendő díját úgy, hogy az előző célkitűzés a lehető legkisebb mértékben sérüljön.

Végül a diplomaterv utolsó része azzal foglalkozik, hogyan lehet az előző két feladat megoldásába a jövőben az intelligens mérőórákkal rendelkező fogyasztókat bevonni, és az eljárásokat tovább pontosítani. Egy modellen vizsgáljuk annak lehetőségét, hogyan becsülhető egy vezérlési program vezérelt csoportra gyakorolt hatása, ha a csoport tagjai rendelkeznek olyan mérőkkel, amik képesek adatot küldeni bojlereik aktuális állapotáról.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.