Vezérelt fogyasztói csoportok teljesítményfelvételének modellezése

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Raisz Dávid Márk
Villamos Energetika Tanszék

Magyarországon a vezérelt fogyasztók alkalmazásának több évtizedre visszanyúló hagyománya van. A vezérlési rendszer a lakossági felhasználók számára jelentős anyagi megtakarítást tesz lehetővé, az áramszolgáltatók számára pedig hatékony teljesítménygazdálkodási eszközt jelent. A legjellemzőbb időszakos fogyasztóként alkalmazott készülék a háztartási forróvíztároló bojler, amely egy külön mérőórával felszerelt csatlakozási ponthoz kapcsolódik. Egy körzeten belül a fogyasztók vezérlése csoportokba szervezve történik. Ahhoz, hogy egy csoport adott kapcsolási program melletti teljesítményfüggvénye pontosan meghatározható legyen, szükséges a termosztáttal szabályozott készülékek fűtési és hűlési periódusának modellezése.

Jelen dolgozat feladata a gyakorlatban alkalmazott vezérlőjel átviteli megoldások ismertetésén túl egy olyan saját kidolgozású modell bemutatása, amelynek segítségével szimulálható egy adott fogyasztói csoport, illetve egy áramszolgáltatói körzet valamennyi csoportjának teljesítmény-idő függvénye a megadott kapcsolási alapprogram ismeretében.

A modell a hazai lakossági felhasználású forróvíztároló bojlerekre alkalmazható, ennek megfelelően szerves részét képezi a vízfogyasztási függvény. A kitűzött irányelvek között szerepelt a gyors működés és a könnyű felhasználhatóság igénye, továbbá a változtatható paraméterek számának korlátozása. A megoldás során a készülékhalmaz leképzésre kerül egy diszkrét hőmérsékleti állapotsor elemeire, majd az időegység alatt végbemenő hőcsere kiszámítása alapján történik meg az iteratív állapotléptetés. A feladat elkészítése egy objektumorientált programkód formájában valósult meg.

Az elkészült szimulációs program elsősorban a hazai áramszolgáltatók számára jelent hasznos számítási eszközt, amelynek segítségével különválasztható a vezérelt és nem vezérelt rendszerterhelés, valamint meghatározható a gazdasági és műszaki szempontból legkedvezőbb fogyasztói csoportkiosztás.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.