Vezérelt radar céltárgy (CRCS)

OData támogatás
Konzulens:
Rösner Vilmos
Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszék

A vezérelhető radar céltárgyak (CRCS) „backscatter” elven működnek.

A „backscatter”, mint fizikai jelenség a hullámok, részecskék, vagy jelek visszaverődését jelenti abba az irányba, ahonnan kisugárzódtak.

Szakdolgozatom célja adott paraméterekkel rendelkező, digitálisan vezérelhető CRCS tervezése és megvalósítása volt. Az eszköz feladata egyrészt, hogy lehetőség nyíljon a Mikrohullámú Távérzékelés Laboratóriumban korábban elkészült S sávú radar különböző vevőcsatornáinak fázis-együttfutás vizsgálatára, (illetve utólagos korrigálására) valamint, hogy a CRCS segítségével adott paraméterekkel rendelkező távolodó vagy közeledő céltárgy szimulálására legyen mód.

Dolgozatom első részében röviden ismertetem a CRCS-ek működési elvének megértéséhez szükséges fogalmakat.

Ezt követően felvázolom a különféle elven működő CRCS-ek elméleti hátterét.

Ezek után összefoglalom, hogy a megvalósított hardver mely tulajdonságaival mutat túl mechanikus elődjén.

Részletesen vázolom az alapsávi jelmanipuláció mindhárom komponensét (időkésleltetés, Doppler frekvencia előállítása, fluktuáció megvalósítása), valamint ezen komponensek előállításának folyamatát.

A fejlesztés következő fázisaként bemutatom a mérési eredményeket az elkészült CRCS-en, melynél az időkésleltetés, a Doppler frekvencia előállítása, valamint a fluktuáció megvalósítása FPGA által vezérelt alapsávi jelmanipuláció segítségével történt.

Szakdolgozatom zárásaként összefoglalom az elvégzett munkát, értékelem az eredményeket, és kitekintést adok a további fejlesztési lehetőségekről a CRCS-el kapcsolatban.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.