Vezeték nélküli kommunikációs technológiák iparjogvédelme

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Imre Sándor
Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

Szakdolgozatom témájául a Vezeték nélküli kommunikációs technológiák iparjogvédel-mét választottam. A szakdolgozat fő témája és vezérvonala a szabványba foglalt szaba-dalmak esettanulmánya két konkrét mobil kommunikációs szabvány kapcsán.

Írásom során, bemutatom a szabadalmaztatás folyamatait, és a szerzői jog védelmét. A szabványok, és a szabványosítás a mai technológia fejlődéséhez nélkülözhetetlen, emiatt nagy hangsúlyt fektetek a szabványosítás folyamataira, és lépéseire és a hozzájuk kap-csolódó FRAND (fair, reasonable, and non-discriminatory terms – igazságos, megbízha-tó, és nem-diszkriminatív feltételek) rendszerre is, majd a szabadalomkutatás során meg-ismert adatbázisokról is ejtek néhány szót.

Esettanulmányom során bemutatom az európai szabadalmaztatási folyamatokat az UMTS (Universal Mobile Telecommunications System), és LTE (Long Term Evolution) technológia témakörében. A szabványba foglalt szabadalmak elemzéséhez az ETSI IPRs (European Telecommunications Standards Institute Intellectual Property Rights - Euró-pai Távközlési Szabványügyi Intézet Szellemi Tulajdonjoga) politikáját is bemutatom, illetve az ETSI (European Telecommunications Standards Institute - Európai Távközlési Szabványügyi Intézet) által megalkotott szabványba foglalt szabadalmak szerzői jogáról is szót ejtek.

A szabványba foglalt szabadalmakkal kapcsolatban két szabadalom kapcsán végzem el esettanulmányom, ahol az első témakör a CS (Circuit Switched - Vonalkapcsolt) tarto-mányi hívás-végződtető rendszer, eljárás és eszköz elemzése, a második témakör pedig egy Eljárás és készülék szinkronizációs jel létrehozására egy kommunikációs rendszer-ben. Ezen szabadalmak segítségével bemutatom az LTE technológiában használatos adó és vevő eszközöket is, illetve a megoldásként szolgáló eljárásokat, továbbá összehasonlí-tom a szabványba bekerült megoldásokat, a szabadalomban megjelenő igénypontokkal

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.