Videó kódoló eljárás gyorsítási lehetőségeinek vizsgálata Zynq SOC felhasználásával

OData támogatás
Konzulens:
Raikovich Tamás
Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

A diplomaterv feladatom egyik célja a H.264 videó kódolási eljárás gyorsítási lehetőségeinek vizsgálata volt. A diplomaterv feladat megoldása során megismerkedtem a videótechnika alapjaival, videó kódolási eljárásokkal, eszközökkel, algoritmusokkal. Áttekintettem a leggyakrabban használt szoftveres H.264 kódoló, az x264 tulajdonságait, és próba kódolásokat végeztem különböző minták és beállítások alkalmazásával. Az x264 profilozásával, a forráskód tanulmányozásával feltérképeztem a kódolás leg-számításigényesebb részeit.

A diplomaterv feladatom másik célja az eredmények alapján az x264 kódolás gyorsításának megvalósítása volt a Xilinx Zynq System-on-Chip (SoC) alkalmazásával. A Zynq SoC-t alkalmazva specifikáltam és kifejlesztettem egy rendszert, amely képes az SoC processzoros rendszerének és programozható logikai rendszerének együttműködésével elvégezni a videó kódolás összetett műveletét. A teljes kódoló kifejlesztése során a rendszertervezés különböző absztrakciós szintjeit végigjárva végeztem RTL szintű tervezést, rendszerszoftver fejlesztést, beágyazott szoftver fejlesztést, magas szintű grafikus alkalmazás fejlesztést. A különböző általam fejlesztett és kész komponensek integrálásával egy működő, hardveresen gyorsított H.264 kódolót valósítottam meg. A megvalósított rendszerrel méréseket végeztem, és a kódolás sebességét összehasonlítottam a tisztán szoftveres megvalósítással.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.