Villamos autók által létrehozott harmonikus torzulás a KIF hálózaton

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Farkas Csaba
Villamos Energetika Tanszék

A tanszéki feladatkiírás alapján: „A villamos autók akkumulátorai DC energiaforrások, így az AC hálózatból való tölthetőségük érdekében szükség van AC/DC átalakításra inverterek segítségével. Ezek nemlineáris elemek, amelyek a hálózatba felharmonikus áramokat injektálnak, amelyek nemlineáris feszültségtorzulást hoznak létre. Az egyre több elektronikát tartalmazó háztartási fogyasztókkal együtt a villamos autók töltése emiatt a szabványban meghatározott határértéknél nagyobb feszültségtorzulást hozhatnak létre. A hallgató feladata mintahálózatokon sztochasztikus szimulációk végzése a villamos autók töltése által okozott harmonikus feszültségtorzulás meghatározására.”

A fentieknek megfelelően modelleztem egy mintahálózatot, hálózati alapterv alapján, majd a valósághoz lehető legközelebb álló értékekkel felparamétereztem azt (korábbi mérési adatok, előzetes ismeretek, becslések alapján).

Vizsgáltam a különböző változók módosításának a teljes harmonikus torzulásra gyakorolt hatását a kisfeszültségű csatlakozási ponton. Többek között a lakossági profilok változatosságának súlyát, a program numerikus számítási módszerei közti különbséget, a mögöttes hálózat feszültségtorzulásának előzetes ismeretek alapján történő becslésének szerepét. Lassú töltést feltételezve a villamos autók típusai közti különbséget harmonikus torzítás szempontjából, a körzeteken való elosztottság szerepét, elterjedésük esetén milyen mértékben növelik meg a már meglévő THD-t. A kérdéskört tovább vizsgáltam sztochasztikus számítások segítségével.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.