Villamos autók aszinkron gépekre épülő hajtásláncában alkalmazható fluxus szabályozás vizsgálata

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Veszprémi Károly
Villamos Energetika Tanszék

A thyssenkrupp Components Technology Hungary Kft. budapesti irodájában az elektronikus kormányrendszerek hardverének és szoftverének fejlesztése mellett más autóipari komponenseket is fejlesztenek. A dolgozat témája a céges fejlesztésekhez kapcsolódóan egy aszinkronmotor és annak fluxusszabályozásának vizsgálata aszerint, hogy a hajtásból milyen algoritmus alkalmazásával vehető ki a maximális hatásfok.

Mindenekelőtt ismertetem az alkalmazott géptípus felépítését, a választott koordináta-rendszert; majd a gép helyettesítőképét és az az alapján felírható egyenletrendszert, összefüggéseket melyből a munkám során kiindultam.

A munkám első felében az aszinkron gép vasveszteségeket figyelembe vevő modelljét hoztam létre olyan elv mentén, amely nem tartalmaz algebrai hurkokat és minden paramétere online változtatható.

A dolgozat második részében azon optimalizáló algoritmusokat mutatom be, melyeket megvalósítottam. Ezeknek különlegessége, hogy nem a nyomatékszögön keresztüli id - iq árampárral való szabályozás mentén működnek, hanem a veszteségi összefüggés deriváltján, annak zérus értéken tartásán alapszanak. Ezenfelül végeztem kettő nyomatékszöggel is szimulációkat annak érdekében, hogy össze tudjam vetni az optimális algoritmusom eredményeit más módszerrel, és legyen viszonyítási alapom.

Végezetül bemutatom és összefoglalom az elért eredményeimet.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.