Villamos autók hajtásának vizsgálata

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Számel László
Villamos Energetika Tanszék

Szakdolgozatomban a teljesen, illetve a csak részben villamos (főként hibrid) autók vizsgálatával foglalkoztam. Először felvázoltam röviden miért nyert létjogosultságot maga a villamos meghajtású autó a hagyományos belső égésű motorral szerelt társai mellett, majd egy rövid történeti áttekintés következik, amelyből láthatjuk, hogy már több mint 100 éve ismert lehetőség az autók villamos meghajtása. A negyedik fejezetben a hibrid autókat rendszerezem röviden, azután pedig az akkumulátorok főbb típusait, és tulajdonságait taglalom. A hatodik fejezetben az autókra ható különböző igénybevételek rövid bemutatása történik, milyen erőket kell a meghajtásnak legyőznie a jármű mozgatásához. A Hetedik fejezetben áttekintem a villamos autók meghajtásánál szóba kerülhető villamos motorokat, mind egyenáramú, aszinkron, szinkron és kapcsolt reluktancia és szinkron reluktancia motor, ismertetve azok felépítését, működési elvét, helyettesítő képeit. A következő fejezetben a villamos motorokat hasonlítottam össze, különböző tulajdonságaik szerint, és kiválasztottam a két legjobbat, villamos autó meghajtása céljából. A soron következő, kilencedik fejezetben végeztem el a szimulációt a Matlab – Simulink beépített modelljeivel, mégpedig az összehasonlítás során két legalkalmasabb motorral. A szimuláció során ismertettem a modell alapvető tulajdonságait, és a meghajtás felépítését. Az utolsó fejezetben pedig egy rövid jövőképet vázoltam fel a várható trendekről, általam vélt technológiák elterjedéséről.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.