Villamos energia minőségi jellemzőinek mérése CompactRIO platformon

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Raisz Dávid Márk
Villamos Energetika Tanszék

Ezt az összefoglalót Dr. Raisz Dávid, a hallgató témavezetője írta, a hallgató angol nyelvű munkája alapján, vele egyeztetve.

A hallgató 2014. februárjában kezdett el dolgozni a témán. (Az ezt megelőző félévben, önálló laboratóriumi munkája kapcsán más témával foglalkozott, más témavezetőnél.)

Dolgozatában leírja a National Instruments LabView és CompactRIO eszközök alapvető jellemzőit, működését.

Kísérletet tesz egy egyszerű hálózati feszültség jelalak mérő műszer létrehozására, a jel ábrázolására, majd a jel effektív értékének kiszámítására és annak kijelzésére.

Ezután a mért jelen FFT transzformációt hajt végre, spektrumot jelenít meg, és THD-t számol.

Munkája legfőbb eredményének azt tekinti, hogy megismerkedhetett a LabView és CompactRIO eszközökkel, átlátja ezek hasznosságát, mérőműszerek fejlesztéséhez nyújtott rendkívül hatékony segédeszközöknek tartja őket. További fő eredményének tekinti, hogy látta az elméletben tanultak gyakorlati alkalmazását és az alkalmazás során felmerülő nehézségeket.

Sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a kitűzött feladatokat - elegendő idő hiányában - nem tudta kellő mélységben feldolgozni, és reményét fejezi ki, hogy a jövőben lesz alkalma dolgozni a LabView eszközzel.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.