Villamos forgógép tekercselések gerjesztési görbéinek harmonikus analízise

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Vajda István
Villamos Energetika Tanszék

A dolgozatomban először is ismertettem a háromfázisú tekercselések és a tekercselésekben folyó áram által létrehozott gerjesztési görbék tulajdonságait. Mind az egész mind a tört horonyszámú tekercselések összes jelentős típusára kitértem az ismertetés során. Ezenkívül leírtam a gerjesztési görbék szerkesztésének és harmonikusokra bontásának módját. Részleteztem, hogy a különböző típusú tekercselések gerjesztési görbéi milyen harmonikustartalommal rendelkeznek.

A továbbiakban ismertettem a pólusamplitúdó-moduláció elméleti hátterét. Szimulációs ábrákon bemutattam, hogyan lehetséges pólusamplitúdó-modulációs eljárással egy adott háromfázisú tekercselés pólusszámát megváltoztatni.

A következő lépésben ismertettem a villamos gépek nyomatékának keletkezését, a mágneses energia és koenergia összefüggéseiből kiindulva.

A következő fejezetben ismertettem, hogy milyen hatása van a tekercselésekben folyó áram időharmonikus tartalmának a kialakuló gerjesztési görbék térharmonikus tartalmára. A vizsgálatot kiterjesztettem ötfázisú tekercselésekre is.

A továbbiakban bemutattam a villamos gépek nyomatékképzésének módját a forgó és az állórész mágneses mezőinek kölcsönhatása alapján, melyhez a korábbi nyomatékképzés levezetésének eredménye szolgáltatta az alapot.

Végül bemutattam, hogy a gerjesztési görbék és a gerjesztőáramok harmonikustartalmainak milyen hatása van a gép nyomatékára. Ezt megvizsgáltam egy kiválasztott háromfázisú és egy ötfázisú állórész tekercselés esetén is, melyekhez a forgórész tekercseléseket a hengeres forgórészű szinkrongépnek megfelelően alkottam meg.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.