Villamos gépek mechanikai eredetű hibái

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Vajda István
Villamos Energetika Tanszék

A villamos forgógépek széleskörű alkalmazása szükségessé teszi, hogy megbízható és pontos képünk legyen azok állapotáról. Különböző módszerek léteznek, melyekkel a gépekben kialakuló meghibásodások felderíthetőek. Legyen szó villamos paraméterek méréséről, vagy a dolgozat egyik fontos részét képező rezgésanalízisről, minden esetben elengedhetetlen, hogy a diagnosztizálást végző személy tisztában legyen a hibátlanul működő gép jellemzőivel.

Az egyes meghibásodások kialakulását alapul véve ok-okozati összefüggések mutathatók ki, melyek egy esetleges komolyabb probléma alapjait szolgáltatják. Ahogyan például a tengely sérülései a csapágyak tönkremeneteléhez vezethetnek, úgy a mechanikai lazaságok által keltett rezgések további gépelemeket is károsíthatnak. Mivel a meghibásodások mindig valamilyen nem kívánt erőhatás fellépéséből adódnak, ezért minden esetben, a szerkezeti elemek merevségétől függő, változó erősségű rezgések keletkeznek.

A géprezgések mérésével következtetni lehet a gépállapotra, sőt az egyes gépelemek állapotára is. A fellépő hibák nagy része (forgórész kiegyensúlyozatlanság, excentricitás, egytengelyűségi hibák, csapágyhiba, stb.) egyértelműen meghatározható. Az észlelhető rezgésjellemzők harmonikus összetevőkre bontásával az egyes géprészek által keltett rezgések elkülöníthetőek, ezáltal a rezgéskeltő elemek is meghatározhatók. Hosszú évek tapasztalata szükséges ahhoz, hogy a jelek értékelését követően megfelelő diagnózist lehessen felállítani.

E dolgozat célja, hogy a villamos forgógépek meghibásodásinak kapcsolatát, valamint a rezgésmérésen alapuló diagnosztizálás módját ismertesse.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.