Villamos hálózat átviteli jellemzőinek vizsgálata a 2 – 150 kHz tartományban

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Ladányi József
Villamos Energetika Tanszék

Napjainkban a 2 – 150 kHz frekvenciatartomány elektromágneses összeférhetőség szempontjából egy szabályozatlan sávot képez. A fent említett sávban sem zavarkibocsátási, sem zavartűrési határértékeket nem határoznak meg a szabványok, egy-két termékszabvány kivételével.

A teljesítményelektronika fejlődésével egyre több teljesítményelektronikai eszközt tartalmazó berendezés jelent meg a hálózatokon: inverterek, kapcsolóüzemű- és szünetmentes tápegységek, változtatható fordulatszámú hajtások. Ezek általában impulzusszélesség modulációval működnek, így kapcsolási frekvenciájukon, illetve ezek többszörösein nagymértékű zavarokat bocsátanak ki a fent említett tartományban. A nemzetközi tapasztalatok alapján kiderült, hogy ezek egyéb elektronikus berendezések működését befolyásolhatják, így például a „smart” mérők mérési pontosságát, vagy a villamos energiaátviteli hálózaton történő kommunikációt.

Diplomatervem során a fent említett frekvenciatartományban jelentkező anomáliákkal foglalkoztam. Az elméleti bevezető után ismertetem a nemzetközi tapasztalatokat a leggyakoribb problémákkal kapcsolatos esettanulmányok kapcsán. Ismertetem továbbá saját méréseinket is, melyekben vizsgáltuk a 2 – 150 kHz tartományban jellemzően zavarkibocsátóként működő berendezések kibocsátását. Ezek után egy rövid, áttekintő képet adok a szabványosítási folyamat jelenlegi állásáról.

A zavarok terjedéséről való megfelelő kép alkotásához nem elég csupán a zavarkibocsátó és zavaráldozatok részletes vizsgálata, a köztük lévő csatolási utat is meg kell ismernünk. Ezek a kisfeszültségű hálózat átviteli elemei (sodronyok, transzformátorok). Diplomatervem második része az ezzel kapcsolatos vizsgálatokat öleli fel. Először a drezdai egyetem közép/kisfeszültségű transzformátorán végzett vizsgálatokat ismertetem. Utolsó feladatként egy mérési elrendezést kellett létrehoznom sodronyok felületi impedanciáinak vizsgálatára, mely jó képet ad a kisfeszültségen jellemzően használt sodronyok frekvenciafüggő átviteli jellemzőiről. A megfelelő mérési elrendezés megtalálása után a Tanszéken lévő 25, 50, illetve 95 mm2 keresztmetszetű sodronyok vizsgálata következett, valamint ezek kiértékelése.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.