Villamos térerősség-érzékelő készítése

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Kiss István
Villamos Energetika Tanszék

Az elektromos és mágneses mezőket a Föld mágneses mezője, mint jelenség hozza létre. Az elektrosztatikus mezők az atmoszférában természetesen fordulnak elő derült időjárás mellett is, de főleg viharfelhők alatt.

Az elektromos és mágneses mezők létrehozhatók bármilyen áramforrás segítségével is, mint például vezetőkkel és vezeték kiegészítőkkel, eszközökkel. Az áramforrás nagyságának növekedésével a mezők is nőnek, azonban a vezetőtől, vagy a vezetéktől való távolság függvényében drasztikusan csökkennek. Az elektromos mezők a vezetők ingadozó töltéséből erednek. Az elektromos mező hatással van a töltéssel rendelkező részecskékre – mint az elektronok és protonok. A mező részecskéket mozgásra bírhatja, melynek eredménye az elektromos áram áramlása.

Napjainkban az elektromos szenzorok a helyi, atmoszférikus elektromos mezőt és annak erejének fluktuációját mérik a Föld felszínén. A mező erejének megfigyelésével kimutatható a felhő-föld közötti villámlások kisülésének elektromos feszültsége, és előzetes riasztások adhatók ki, mikor a körülmények kedveznek a villámlásoknak. Az elektromos mező szenzorok alkalmazhatók az elektromos felszerelések közelében elhelyezkedő anyagok felületi töltésének mérésére is, az átívelés megakadályozása céljából, mely érzékeny elektronikus alkatrészeket tehet tönkre. További alkalmazás az elektromos mezők mérése a hálózati áram alatt, melynek célja, hogy vizsgálja az elektromágneses térnek való kitettség egészségügyi kockázatait.

Ennek a szakdolgozatnak a célja, hogy bemutassa a elektromos szenzorok típusait, ismertesse ezek előnyeit és hátrányait, feltérképezze képességeik határát, valamint vizsgálja a szenzorok elektromos részének működését. A projektben alkalmazott egyszerű, mozgó elemek nélküli elektromos áramkört a TINA nevezetű program segítségével terveztem. A cél alapvetően az AC jel feszültséggé való átalakítása és annak felerősítése volt. A művelet és a számítás helyességének ellenőrzése végett a tervezett modellt laboratóriumban teszteltem, valamint szükség esetén egyes elemeket módosítottam vagy helyettesítettem.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.