Villamosenergia minőség mérésére alkalmas műszer fejlesztése NI CompactRIO és LabVIEW platformon

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Raisz Dávid Márk
Villamos Energetika Tanszék

A kapcsolóüzemű tápegységek és egyéb nemlineáris fogyasztók széleskörű elterjedése együtt járt villamosenergia-minőségi problémák megjelenésével is, amelyben egyes szakemberek a kisfeszültségű hálózattal kapcsolatos egyik legnagyobb jövőbeli kihívást látják.

A diplomatervezés keretében létrejött LabVIEW projekt kész mérőprogramokat tartalmaz az egyes villamosenergia-minőségi mutatók szabvány szerinti regisztrálására, ugyanakkor a diplomaterv célja mégsem elsősorban a sorozatmérésekhez használható szoftver kifejlesztése volt, sokkal inkább egy részletekbe menően dokumentált LabVIEW projekt létrehozása, amelyet alapul véve a Villamos Művek és Környezet Csoport dolgozói és hallgatói a rendelkezésre álló CompactRIO konfigurációt hatékonyan tudják felhasználni tetszőleges mérési feladat megvalósítására. A történeti és programozástechnikai áttekintő után a dolgozat egyes fejezeteiben részletesen leírom a mérendő fizikai jelenségeket, a szabványban kiadott mérési és kiértékelési módokat, valamint a LabVIEW platformon megírt mérőprogramok működését fejlesztői és felhasználói aspektusból. Ezen belül külön figyelmet fordítok a hálózatszinkron mintavételezés, a fájlban való adattárolás, valamint a kontroller processzorkihasználtságának kérdéseire.

A virtuális műszerek működésének összehasonlítása a Tanszéken rendelkezésre álló – hitelesnek tekintett – eszközökkel megtörtént, a mérések leírása szintén részét képezi a dolgozatnak.

A dolgozat függelékében részletezésre kerül az adatpontokhoz való időbélyeg-hozzárendelés kérdése, emellett a későbbi felhasználók segítséget kapnak a fejlesztői környezet telepítéséhez, a használat kezdeti lépéseihez is.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.