Villamosenergia piac szimulátor fejlesztése

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Dobrowiecki Tadeusz Pawel
Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

A multiágens-alapú szimulációs módszerek újszerű számítási és kutatási módot nyújthatnak nehezen algoritmizálható problémák megoldására, főképpen, ha a szimulációs rendszer tetszőlegesen felskálázható, vagy teljesen elosztott.

Magyarországon is bevezetésre került az utóbbi években a liberalizált villamosenergia-piac, de a gyakorlatban a liberalizált piactól elvárható kedvező hatások nem jelentkeztek olyan mértékben, ahogy azt a szakértők várták. A piacok alakulásának előrejelzését a döntések támogatásához egyre gyakrabban valósítják meg az ágens alapú modellezéssel és szimulációval az analitikus módszerek mellett. Az ágens alapú modellek a piac résztvevőit különálló szoftver ágens reprezentációval szerepeltetik, saját stratégiával és döntési mechanizmussal.

A hasonló szimulációk egyik fő célja kimutatni, hogy a megadott lokális interakciók milyen globális jelenségeket okoznak egy ágensközösségben, ahol a döntéshozás decentralizált.

A szakdolgozattal a JADE platformra alapuló ágensközösségek programozásában való ismereteim bővítése mellett a célom egy továbbfejleszthető szimulációs rendszer kivitelezése, amely a fennálló hazai új piaci rendszert modellezi.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.