Villamosenergia piac szimulátor koncepciójának továbbfejlesztése

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Raisz Dávid Márk
Villamos Energetika Tanszék

A villamosenergia-piac távolról nézve bonyolult és napjainkban is dinamikusan fejlődő területe a magyar gazdaságnak. Ennek megértése és egy, a piac működésének folyamatait modellezni képes szimulátor program tervezése nagyon izgalmas és érdekes szakmai feladat, mely nagyon jó rendszerszemléletet követel.

A szakdolgozat keretein belül megvizsgáltam a villamos energia piac működését és az ezt körülvevő környezetet, majd elemeztem a részt vevő szereplőket. Ezeknek az információknak a tudatában algoritmizáltam a szereplők mindennapi és kockázati működését. Valós piaci szereplőkkel folytatott személyes beszélgetések, és a témához kapcsolódó szakirodalom tanulmányozása után alkottam meg saját elképzeléseimet. A különböző rendszerben lezajló folyamatok modellezésére folyamatábrákat készítettem, melyeket az eredeti elképzeléseknek megfelelően alátámasztottam saját gondolataimmal.

A szimulátor program megvalósítása a Villamos Energetika Tanszék egy hosszabb távú projektje, így mindenféleképpen szükségesnek tartottam a továbbfejlesztés általam vélt fókuszpontjait is meghatározni a dolgozatom végén. Bízom abban, hogy munkámmal hozzájárultam egy jól működő villamosenergia-piac szimulátor program elkészüléséhez.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.