Villamosenergia tőzsde szimulációjára alkalmas szoftver fejlesztése

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Raisz Dávid Márk
Villamos Energetika Tanszék

A villamosenergia tőzsdék széleskörű alkalmazása a villamosenergia ipar legfrissebb jelenségei közé tartozik. A hatékonyan működő tőzsdék az energiakereskedelem jelentős részét képesek lebonyolítani, ezáltal pedig nagy hatással vannak az iparág és az egész energiaszektor teljesítményére. A megvalósításuk több irányból közelíthető meg, amelyek közül nem mindig triviális a legjobbat kiválasztani, épp ezért a területen jelenleg szerteágazó kutatások folynak. Külön meggondolást igényel a téma meghonosítása az oktatásban, mivel interdiszciplináris jellegéből fakadóan nehéz a hagyományos oktatási keretek közé illeszteni, azonban ezt a jövő kihívásai mindenképp szükségessé teszik.

Az én feladatom az volt, hogy bekapcsolódjak az egyetemen folyó e témával kapcsolatos kutatási-fejlesztési munkába, és segédkezzek egy villamosenergia tőzsde szimulációs szoftver létrehozásában. Ehhez első lépésben természetesen az elméleti tudnivalók áttekintésére van szükség, majd a már elkészült algoritmusok megértésére. A tőzsdei működés lényegét adó ún. clearing algoritmus ugyanis már rendelkezésre állt a tanszéken történt fejlesztések eredményeként. A harmadik lépésben azt a célt tűztük ki, hogy meghatározzam egy a témával foglalkozó hallgatói mérés kereteit, egy ilyen szimulációs szoftver ugyanis az oktatásban nagyon hasznos lehet, megfelelő tervezés esetén igen jó demonstrációt nyújthat. Az ilyen hallgatói méréseknél kulcsfontosságú a kezelőfelület áttekinthetősége, hogy a hallgatót a technikai problémák ne akadályozzák a tárgy alapos és körültekintő vizsgálatában; ennek elkészítése, valamint a mérés menetének felvázolása az én feladatom volt. Mivel ez a szimuláció egy egyszerű, egy piacból álló rendszerről szól, ezért a piac-összekapcsolások témakörével párhuzamosan foglalkoztam. Különböző hálózati topológiák esetén különböző összekapcsolási módszerek lehetnek üdvözítőek, azonban az európai rendszer a sok országhatár és sok önálló piac miatt éppen a legnagyobb követelményeket írja elő, melyekre a folyam alapú (flow-based) piac-összekapcsolási módszerek jelenthetik a megoldást. A feladatkiírásban ezért a szimulációs szoftver ilyen irányba történő átalakítása, és az eredmények vizsgálata (és a korábbi módszerrel való összehasonlítása) is szerepet kapott.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.