Villamosenergia-ellátás problémáinak vizsgálata ipari környezetben

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Németh Bálint
Villamos Energetika Tanszék

A villamos energia egy rendkívül fontos termék. Mindennapi életünk során használt berendezések, számítógépek, elektromos eszközök, ipari gyártósorok, gyártóberendezések megkövetelik a folyamatos, zökkenőmentes, jő minőségű ellátást.

A villamos energiaszolgáltatás jellemzője, hogy a fogyasztók a hálózaton keresztül össze vannak kapcsolva, így valamilyen szinten minden egyes fogyasztó befolyásolja káros hatásaival, esetleg hibás működésével a villamos energia minőségét. A rossz minőség mind a „vétkes”, mind a „vétlen” fogyasztó számára többletköltséggel jár.

Az utóbbi években a villamos energia iránti szükséglet ugrásszerűen növekedett, ez aggodalommal tölti el az országokat, nagyvállalatok vezetőit egyaránt. Ugyanakkor társadalmi, gazdasági fejlődés, életszínvonal növekedés nem képzelhető el villamos energia nélkül. Az energiaszolgáltatás szükségessége tulajdonképpen megkérdőjelezhetetlen.

Elmondható, hogy egyre nagyobb teret hódítanak meg a különféle energiamenedzsment-rendszerek, egyre szélesebb körben alkalmazzák őket. Ennek oka, hogy a fogyasztók általában tudni szeretnék, milyen minőségű energiát vételeznek, a vállalatok számára fontos, hogyan alakulnak az energia mennyiségi és minőségi mutatói.

Ezen rendszerek segíthetnek az energiafelhasználás monitorozásában, feltérképezésében, költségmegtakarítási döntések meghozatalában, a fenntartható fejlődés és versenyképesség érdekében.

Dolgozatomban az energiamenedzsmentet, energiamenedzsment-rendszereket vizsgálom (lehetőségek, kihívások, valójában miért is jó megtérülő energiamenedzsment-rendszereket alkalmazni), majd a legjellemzőbb minőségi problémákat boncolgatom, valamint kitérek az Audi Hungária Motor Kft. energiamenedzsmentjére, energiamenedzsment-rendszerére, és arra, hogy milyen megoldatlan problémákkal kell jelenleg megbirkózni, a kitűzött cél elérése érdekében.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.