Villamosenergia-hálózatok jelátviteli képességének vizsgálata különböző PLC/BPL technológiákra

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Varjú György
Villamos Energetika Tanszék

A PLC (Power Line Communication) technológia alatt az energiaátvitelre tervezett elektromos elosztóhálózaton történő adattovábbítást értjük, ami rendszerint valamilyen nagyfrekvenciás (pár kHz-től több tíz MHz-ig) jellel valósul meg. A technológia egyik legnagyobb előnye, hogy nem kell fizikailag új kommunikációs csatornát kiépíteni, hiszen a már meglévő villamosenergia-átviteli vezetékeket használhatjuk. Mivel ezeket nem adatátvitelre tervezték (nem árnyékoltak, nem illesztettek, stb.), ezért a PLC legnagyobb hátránya, illetve elterjedésének legnagyobb akadálya a technológia érzékenysége.

Ezt az ’érzékenységet’ vizsgáltam diplomamunkámban, irodalomkutatással és mérésekkel körbejárva a témát. A PLC technológia alapjainak ismertetése után az adatátvitelt befolyásoló tényezőkre helyeztem a hangsúlyt, ezek hatásait mérésekkel is vizsgáltam, ezt a fejezetet szánva dolgozatom súlypontjának. Dolgozatomat a technológia jelenlegi helyzetének (különböző megoldások, szabványosítás) bemutatásával zártam.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.