Villamosenergia-rendszer irányító szoftver felépítése

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Vokony István
Villamos Energetika Tanszék

A diplomamunkám elsősorban a Prolan Zrt.-nél eltöltött két évem munkáját foglalja össze, melynek témáját egy aktuális üzemirányítói fejlesztési projekt adta. A villamosenergia-rendszerek biztonságos üzemeltetéséhez manapság már elengedhetetlen az üzemirányító szoftverek alkalmazása. Ahhoz, hogy az üzemirányítók döntéseit egyre jobban segítsék a piacon kapható EMS/DMS szoftverek, előtérbe kerül az adatszolgáltatás szerepe is, melyet SCADA rendszerek végeznek. A Prolan már rendelkezett egy működő SCADA rendszerrel, így az erre épülő számítások jelentették az új fejlesztés magját.

A dolgozat egy előzetes hálózatirányítási struktúra bemutatása után a SCADA rendszereket mutatja be általánosan a Prolan Zrt. SCADA rendszerén keresztül. A SCADA rendszerre épülő hálózatirányító szoftverek olyan funkciókat szolgáltatnak a diszpécsereknek, mellyel megkönnyítik és biztonságossá teszik a rendszer működtetését. Továbbá manapság a villamosenergia-iparban az egyik legfoglalkoztatottabb téma a hálózatirányítás fejlesztése, „okosítása”, mely valóban sok lehetőséget hordoz magában. A fejlesztés alatt lévő projekten keresztül kerülnek bemutatásra ezek a funkciók, az alapoktól kezdve egészen a legbonyolultabb matematikai hálózati számításokig. Ezek közül részletesebben foglalkozok a topológia analízis és az állapotbecslés funkcióval. Munkám nagy része ezekben a fejezetekben jelenik meg. További fejezeteket alkotnak a rendszer adatbázis struktúrájának a kialakítása, valamint az ebből alkotott modell bemutatása, az ebből épített gráf ismertetése, bejárási algoritmusok összehasonlítása.

A diplomaterv foglalkozik a szoftver informatikai alapjaival, kihívásaival, matematikai hátterével, valamint a villamos energetikai szempontokból fontos hálózati funkcióival. A témával eltöltött két év megnyilvánult irodalomkutatásban, szoftverarchitektúra kialaktásban, modell alkotásban, szoftveres implementálásban. Úgy gondolom az elvégzett munkarészletek egy teljes komplex egészet alkotnak. A szoftver még fejlesztési fázisban van, ám elkészültével komoly segítséget jelenthet az elosztói hálózati üzemirányítóknak, akár kisfeszültségi üzemirányítási szinten is.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.