Villámvédelmi kockázatelemzés, tervezés

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Szedenik Norbert
Villamos Energetika Tanszék

Diplomamunkám célja a villámvédelmi tervezés egyik napjainkban hangsúlyos lépésének, a kockázatelemzés eljárásának a bemutatása az MSZ EN 62305 szabvány és annak új, még tervezet állapotú verziójának az IEC 62305Ed.2-nek vizsgálata alapján.

Ez a dolgozat az MSZ 274 (OTSZ) alapját adó, dr. Horváth Tibor által készített Villám és Villámvédelem elnevezésű oktatóprogram, a hatályos MSZ EN 62305 vil-lámvédelmi szabvány és annak bevezetésre váró, újabb verziójának kockázatelemzési eljárásait mutatja be, azok legfontosabb összefüggéseit és különbségeit taglalja.

Amint az később látható, a 62305-ös szabványok kockázatelemzése igen hosszadalmas, fáradságos munka, ezért a szabványokhoz készült több az elemzést segítő program. A legfrissebb IEC 62305Ed.2 szabványhoz készült a RAS v5.03 elnevezésű kockázatelemző program, amelynek működését bemutatja a dolgozat. Használatának ismertetésén kívül (azzal párhuzamosan) javaslatokat tettem a szoftver használatát egyszerűsítő megoldásokra, illetve célom volt az esetleges hibák feltárása.

Végül a szakdolgozatban ismertetett elmélet gyakorlatba ültetése céljából egy esettanulmány került kidolgozásra, melynek alanya egy tűzivíz tározó. Az IEC 62305Ed.2 szabvány szerint történő kockázatelemzés és külső villámvédelmi tervezés eredményét összehasonlítottam a hatályos Országos Tűzvédelmi Szabályzat által előírt megoldással.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.