Villámvédelmi tervezés robbanásveszélyes környezetekben

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Szedenik Norbert
Villamos Energetika Tanszék

Szakdolgozatom célja, hogy egy átfogó képet adjak a robbanásveszélyes környezetekben történő villámvédelmi tervezésről, a védelem szükségességének eldöntéséről és kialakításáról.

A téma kidolgozása során elkerülhetetlen, hogy kitérjek röviden a vonatkozó szabványok illetve a jogszabály közelmúltban történt, illetve folyamatban lévő változásaira. Ezenkívül összefoglalom a robbanásvédelem alapjait, hangsúlyt fektetve azokra a részekre, amelyekre egy villámvédelmi tervezőnek is feltétlenül szüksége van a megfelelő védelmi rendszer kialakításához. Úgymint a robbanásveszélyes zónák, robbanás biztos eszközkategóriák, valamint a robbanás gyújtóforrásaira és körülményeire vonatkozó alapvető ismeretek. Külön hangsúlyt fektetnék a régi (MSZ 274) és új (MSZ EN 62305) villámvédelmi szabványsorozatok közti szemléleti különbségekre és változásokra a robbanásveszélyes létesítmények tekintetében. Ezenkívül utalnék az új szabványsorozat hamarosan megjelenő kiadásában várható módosításokra is. Kitérnék röviden arra is, hogy a hatályos jogszabály (OTSZ) hogyan illeszkedik (vagy éppen nem illeszkedik) az egyes szabványokhoz. Mindezek után ismertetem, hogy a villámvédelmi berendezés egyes elemeire és a rendszer megvalósítására milyen kikötéseket kell tenni, hogy a robbanást megelőzzük, illetve hogy nehogy maga a védelmi rendszer váljon a robbanásveszélyes közeg gyújtóforrásává.

Szakdolgozatom befejezéseképpen egy rövid esettanulmányban – amelyet egy jogszabály szerint „A” tűzveszélyességi besorolású (fokozottan tűz- és robbanásveszélyes) hidrogéntartályra végezetem el - szemléltetem a jelenleg hatályos villámvédelmi szabvány (MSZ EN 62305) alkalmazását.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.