Virtuális asszisztens viselkedésmintáinak és azok kognitív hatásainak vizsgálata

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Baranyi Péter Zoltán
Távközlési és Médiainformatikai Tanszék

A virtuális és augmentált kollaborációs környezetek térhódításával párhuzamosan egyre inkább fontossá válik olyan virtuális avatárok elméleti és gyakorlati hátterének megalkotása, amelyek magas szintű mozgásokra képesek és ez által hatékony kollaborációt tesznek lehetővé a felhasználóval.

A diplomaterv célja már meglévő virtuális kollaborációs környezethez újszerű avatárok illesztése, különös figyelmet szentelve a virtuális asszisztens viselkedésmintáinak, gesztusainak emberre kifejtett kognitív hatásainak megfigyelhetőségére és vizsgálatára. Analitikus módszerek helyett emberi mozgásfelvételre alapuló granuláris reprezentációkat használva, feladat egy olyan mozgásadatbázist kialakítani, mely alkalmas lehet ( nem cél-orientált, pl. tárgy felemelése) kognitív hatások kiváltását megcélzó mozgások generálására és tesztelésére.

Általános cél a virtuális kollaborációs környezetben való interakció és kommunikáció elősegítése kognitív szempontú mozgás- és viselkedésminták felhasználásával.

A dolgozat gesztusok és kapcsolódó viselkedésminták kognitív hatásinak vizsgálatára alkalmas mérési környezet kialakítását célozza meg, virtuális asszisztens kommunikációs folyamataihoz illesztett mozgásadatbázis segítségével.

Először a gesztusok vizsgálatának helyét és módszereit jelöli ki kognitív infokommunikáció világában, meghatározva a várható eredmények gyakorlati felhasználási lehetőségeit.

A dolgozat tartalmazza az emberi gesztusok részletes ismertetését és célszerű csoportosítását, a vizsgálatra szánt megfelelő gesztusok kiválasztásához, melyek természetes körülmények kerülnek felvételre mozgásadatbázis kialakításához.

Feladat a kapcsolódó kognitív tudományokban, a gesztusokkal kapcsolatos, egyben tesztkörnyezet kialakításában hasznos és bizonyított összefüggések és sajátosságok felderítése. A megfontolások átültetése a tervezett kognitív infokommunikációs rendszer tervébe.

Bemutatásra kerül a tervezett empirikus felhasználói tesztkörnyezet, és a megvalósítás során használt technológiák, valamint a kísérletek eredményei.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.