Virtuális erőművek termelésének optimalizálása

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Raisz Dávid Márk
Villamos Energetika Tanszék

Szakmai gyakorlatom során, és az azt követő időszakban, lehetőségem nyílt egy virtuális erőmű megoldással foglalkozó cégnél, a VPP Energy Zrt.-nél dolgozni. Az ott elöltött idő alatt sokat tanultam mind a villamosenergia-piac, mind a virtuális erőművek működéséről, és ott született meg bennem az a döntés is, hogy ebből a témából szeretném írni a diplomamunkámat.

Diplomaterv feladatom három fő részből állt. Elsőként a virtuális erőművek jogszabályi, műszaki és gazdasági környezetének megismerésével, valamint a szabályozási piacon való megjelenésük okainak, illetve részvétel-feltételeinek feltérképezésével kezdtem. Ez munkámnak főként elméleti részét képezte, amely elsősorban irodalomkutatással járt. Tanulmányoztam a villamosenergia-piac működését szabályozó főbb dokumentumokat, illetve a virtuális erőművekkel kapcsolatos alapirodalmat, majd az ezekből levont következtetéseim alapján mutattam be a virtuális erőművek működésének legfontosabb sajátosságait.

Munkám második és harmadik része jóval gyakorlatibb feladat volt, mégpedig ezeknek a szabályozóközpontoknak egyfajta optimalizálása. Célom elsőként egy statikus menetrendező program készítése volt, majd később egy dinamikus szabályozó program megalkotása. A menetrendező célja a szükséges másnapi villamos teljesítmény negyedórás bontású allokálása volt az egyes motorokra, a gázmotoros portfólió változó költségének minimalizálása mellett. A szabályozó programot hasonló célkitűzéssel készítettem, azonban azzal a jelentős különbséggel, hogy az, az előzőleg megállapított fix menetrend és negyedórás felbontás helyett, a Rendszerirányító által előírt aktuális teljesítményt allokálja a motorokra valós időben.

Mindkét feladatban jelentős segítség volt, hogy magam is egy ilyen szabályozóközpontban dolgoztam, így sok hasznos információhoz jutottam hozzá. Így lehetőségem adódott arra is, hogy az optimalizálni kívánt erőműpark a munkahelyem erőműparkja legyen. Mivel a menetrendező készítésekor szerettem volna a lehető legtöbb szempontot figyelembe venni, ezért munkámat azon szerződések tanulmányozásával kezdtem, melyek a VPP és az erőművek között köttettek. E szerződésekből megismertem, hogy mik azok a tényezők, amelyek befolyásolják a VPP költségeit az erőművek felé. Ezt követően a menetrendező és a szabályozó programot Microsoft Excel-ben készítettem el.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.