Virtuális federált adatbázis létrehozása implicit és explicit adatforrásokból

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Ráth István Zoltán
Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

Összefoglaló

Egy komplex nagyvállalati rendszerben az egyes alkalmazások és alrendszerek által kezelt adatok tárolása elosztva, különböző formában történik. Számos esetben ezekre az adatokra támaszkodva a vállalat működésével és teljesítményével kapcsolatos informá-ciókat szeretnénk megtudni, összegezni. Ezt nehezíti az adatok heterogén jellege, a nem egységes tárolási módszer és adatelérés, valamint a szemantikai különbségek. A feldol-gozás hatékony megvalósítása érdekében meg kell oldanunk az adatok egységes, integ-rált kezelését. A tömeges adatfeldolgozáshoz olyan adatintegrációs módszer kell, mely segítségével biztosítható az egységes, magas szintű hozzáférés az új paradigmára épülő alkalmazások számára amellett, hogy nagysebességű hatékony adatkezelést valósít meg az adatok többségének natív modelljében. Ennek érdekében a megfelelő integrációs szintnek egy valós idejű adatfeldolgozást biztosító adatintegrációs köztesréteg bizonyul. Nagyvállalati környezetben egy elterjedt és széleskörűen használt integrációs megoldás az adattárházak kiépítése. A módszer hátránya viszont, hogy működése ütemezett adat-migráción alapul, így nem garantálható, hogy mindig a legfrissebb adatokat szolgáltatja. A valós idejű adatszolgáltatás megvalósítására sokkal megfelelőbb, ha a rendelkezésre álló heterogén adathalmazokból virtuális adatbázist építünk.

Diplomatervezésem alatt két létező nagyvállalati rendszer (egy IT szolgáltatás me-nedzsment és egy projekt menedzsment rendszer) adatintegrációjával foglalkoztam. A használt integrációs technológia a JBoss.org adatvirtualizációs megoldása, a Teiid volt. Munkám során a felsorolt technológiák megismerésén túl megvalósítottam egy teszt-rendszert, ami lehetőséget ad az említett vállalati rendszerek adatainak integrációjára. A kiépített rendszer működését és lehetőségeit néhány üzleti mutató megvalósításával el-lenőriztem. A rendszer további része egy, az adatintegrációs rétegre épülő, dashboard alkalmazás, mely a teljesítménymutatók megjelenítéséért felel egy interaktív felületen.

A valós idejű működés további javítása érdekében a kiépített keretrendszert kiegészítet-tem egy, a teljesítménymutatók inkrementális kiértékelését lehetővé tévő köztesréteggel, mely a Teiid és a kliensalkalmazások között helyezkedik el. Az kiegészítés alapjául a modell-vezérelt szoftvertervezés világából ismert EMF-IncQuery eszköz szolgált.

A kiépített adatintegrációs környezet határainak megállapítására, valamint az alap és az inkrementális kiegészítéssel ellátott rendszer közti hatékonyságbeli különbségek feltárása érdekében, elvégeztem a rendszer skálázhatósági kiértékelését, melynek legfőbb szempontja a valós idejű adatszolgáltatás jóságának ellenőrzése. Ennek megfelelően a mérések során, az adatforrásban bekövetkezett változás kliens oldalon történő realizálá-sának idejét mértem.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.