Virtuális fluoreszceins mikroszkópia génhibák kimutatására

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Jobbágy Ákos Andor
Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

Az információs technológia forradalmi fejlődése új távlatot nyitott az orvostudomány minden területén. Korábban elképzelhetetlen mértékben teszi hozzáférhetővé pl. a betegségek hátterében álló molekuláris genetikai és immunológiai-képalkotó diagnosztikai információkat és támogatja összefüggéseik analízisét. A tudomány fejlődésével újabb és újabb kihívások jelentkeztek, mellyel a hagyományos eljárások már nem tudnak lépést tartani. A mikroszkópos leletek nem tartalmaznak képi információt és nem biztosítják ennek lehetőségét sem. A digitális képábrázolás megjelenése a patológiában új lehetőséget nyit a diagnosztikában, kutatásban és ma már az oktatásban is. A fluoreszcens in situ hibridizációs (FISH) technikák előtérbe törésével azonban nagy fokban növekedett a citogenetikai diagnózisok biztonsága, pontossága, valamint nem csak metafázis, hanem interfázis sejtek is könnyen, gyorsan és egyszerűen vizsgálhatók. A vizsgálati módszer, mind a tumor diagnosztikában (hematológia, szolid tumor) mind, a prenatális genetikai rendellenességek kimutatásában jelentős szerepet tölt be. A FISH technika a kromoszómán található egyetlen gén területére specifikus módszer.

Vizsgálat célja:

A fluoreszcens festéket tartalmazó biomarkerek használata a patológiai rutin diagnosztikában egyre nagyobb teret hódít. Célunk az általunk fejlesztett FISHQuant nevű képfeldolgozó program által adott mérési eredmények összehasonlítása, a paralel manuálisan értékelt minták eredményével. Referens módszernek a minden napi rutin diagnosztikában használatos, manuális kiértékelési módszertant tekintjük. A kutatás további célja, a futtatásokon belüli és a futtatások közötti megismételhetőség reprodukálása, valamint a rendszerek közötti megismételhetőség vizsgálata. Olyan klinikai esteket választunk, melyek genetikai eltérésének FISH vizsgálattal történő azonosítása, a rutin diagnosztikai eljárások része, és melyek magas fokú klinikai relevanciával rendelkeznek.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.