Virtualizált környezetben futó vállalatirányítási rendszerek teljesítményelemzése

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Martinek Péter
Elektronikai Technológia Tanszék

Összefoglaló:

Szakdolgozatom témája a virtuális környezetben futó vállalatirányítási rendszerek teljesítményelemzése.

Először ismertetem a virtualizáció fogalmát, annak tulajdonságait, előnyeit, fajtáit, valamint bemutatom és összehasonlítom a főbb szerver oldali és kliens oldali virtualizációs megoldásokat. Körüljárom az SAP és QAD vállalatirányítási rendszerek legfőbb tulajdonságait, ezen rendszerek megvalósítását a BME ETT laboratóriumának infrastruktúrájában, majd bemutatom a tervezett monitorozási módszereket a kliens és szerver gépekről történő teljesítményadatok lementésére. A monitorozás során a processzor, memória és merevlemez használat adataira helyeztem a hangsúlyt.

Ezután a rendelkezésre álló teljesítményadatok alapján csoportokra bontom a vállalatirányítási rendszerek laboratóriumi foglalkozás keretében történt igénybevételét, úgymint vállalati alapadatok kezelése, számítások, előrejelzések végzése a rendszerrel, valamint adatbázis-konfigurálás és a rendszerre történő fejlesztés ABAP nyelven. Az egyes fejezetekhez modelleket állítok föl a szükséges erőforrások mértékéről mind szerver, mind kliens gépek tekintetében, majd ezen téziseket a teljesítményadatok elemzésével igazolom.

Az elemzések után az adatmintákban adatbányászati módszerek segítségével összefüggéseket keresek, következtetéseket vonok le az egyes erőforrástípusok igénybevétele között.

Ezt követően ismertetem az overhead fogalmát egy virtualizált rendszer esetében és kiszámítom a laboratóriumi infrastruktúra virtualizált elemeinek ezen értékét, összehasonlítva a hivatalos dokumentációkban elérhető számadatokkal.

Ezek után bemutatom a felhő alapú szolgáltatásokat, azok dinamikus jellemzőinek előnyeit, végezetül a munkám során tapasztaltakat általánosítva megállapítom, mekkora erőforrás rendelkezésre állás takarítható meg a vállalatok számára ezen felhő alapú megoldás használatával a lokális infrastruktúrával szemben.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.