Virtualizált környezetben futó vállalatirányítási rendszerek teljesítményelemzése

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Martinek Péter
Elektronikai Technológia Tanszék

Szakdolgozatomban a virtualizált környezetben futó vállalatirányítási rendszerek teljesítményelemzésével foglalkozom.

Dolgozatomban először a virtualizációról értekezem általánosan: ismertetem annak előnyeit, hátrányait, illetve különböző fajtáit magas szinten. Ez után a számítástechnikában manapság alkalmazott és elterjedt megoldásokat mutatom be, kitérve a szerver- illetve a kliensoldali megoldásokra egyaránt. Rövid áttekintést adok a dolgozatomban vizsgált QAD EA rendszer architektúrájáról, valamint a laboratóriumi környezet felépítéséről, alkalmazott virtualizációs megoldásairól. Ezek után ismertetem a labor során a teljesítmény mérésére szolgáló megoldásokat. Vizsgálatom során a processzor, a memória és a diszk használatra helyezem a hangsúlyt.

A rendelkezésre álló teljesítményadatok felépítéséről rövid áttekintést adok, majd bemutatom a modell felállításához végzett kategorizálási, adattisztítási feladatokat. A vizsgálatomat a Vállalatirányítási Rendszerek és Termelésinformatika tárgyak laboratóriumi foglalkozásai során végzett feladatok köré építem, melyeket jól elhatárolható csoportokba sorolok. Áttekintést adok a feladatok eloszlásáról a laborok, illetve a tárgy egészére vonatkozóan. Az elemzések során korábbi ismereteimet felhasználva összefüggést keresek az egyes erőforrástípusok változása és lehetséges okai közt, ez által modellt alkotva, amely a szükséges erőforrások becslését lehetővé teszi. A modell működését friss adatokon végzett mérésekkel igazolom.

Ezek után ismertetem a virtualizációs megoldások kapcsán jelentkező overhead fogalmát és annak a laboratóriumi környezetben mért mértékét. Bemutatom a processzor és a memória használata során jelentkező változásokat növekvő kihasználtság mellett.

Dolgozatom utolsó részében egy-egy kis-, közepes-, illetve nagyvállalati bevezetés lehetséges megoldásait mutatom be, összehasonlítva a virtualizált és fizikai futtatás eltéréseit. Ezt követően egy kiválasztott felhő alapú megoldáson keresztül mutatom be a lehetséges költséghatékonyságot célzó megoldásokat. Kitérek arra, hogy az adott vállalat szempontjából milyen előnyökkel és hátrányokkal járhat ezen megoldások használata mind üzemeltetési, fejlesztési és költség oldalról.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.