Vitaportál fejlesztése

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Strausz György
Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

Napi rendszerességgel folynak viták, melyeknek sajnos sokszor olyan eredménye van, amely egyik fél számára sem kívánatos. Ilyen helyzet lehet egy bírósági tárgyalás, vagy akár egy parlamenti ülés, ahol megfelelő strukturáltság hiányában nem sikerül optimális döntést hozni.

A skála bármely felén járunk is van igény informatikai támogatásra. Ilyen problémák modellezésére kézenfekvő megoldást nyújtanak a szakértői rendszerek, azon belül az érvelési rendszerek. Ezek célja, hogy az emberek közötti informális vitatkozást minél jobban modellezzék, és a viták kiértékelésével segítsék meghozni az optimális döntést. Emellett segíthetik számunkra is elfogadhatóvá tenni a meghozott döntést érvelési grá-fok, diagramok és egyéb vizuális, vagy szöveges reprezentációkkal.

Dolgozatom egy ilyen rendszert kíván bemutatni, kitérve benne az érvelés tudományára és különböző típusaira, számítógépes megvalósítására szabályalapú rendszerrel, és az ilyen modellek optimális tárolását támogató RDF (Resource Description Framework) adatbázis működésére. Célom, az volt, hogy létrehozzak egy olyan honlapot, mely eze-ket a technológiákat használva képes segítséget nyújtani érvelések levezetésében. Mivel egy érvelés egymásba kapcsolódó érvek gráfjaként is értelmezhető, így a weblap egy ilyen grafikus megjelenítést is tud nyújtani.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.