Viterbi dekóder implementálása DSP-n

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Gaál József
Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

A dolgozatom témája egy szoftveres Viterbi dekóder implementációja egy több magos, Texas Instruments gyártmányú, általános célú DSP-re és az implementált dekóder teljesítőképességének vizsgálata.

A feladatom során megvizsgáltam a konvolúciós kódolás és a Viterbi algoritmus, mint optimális konvolúciós dekóder algoritmus elméleti hátterét. Az elméleti megfontolásokból származó várakozásokat Matlab szimulációs szoftver segítségével vizsgáltam. Ehhez Matlab Simulink segítségével szimulációs mérő környezetet építetem. A fölépített modellek segítségével bithibaarány (BER) analízist végeztem különböző kódolási és modulációs paraméterek esetén.

A szimulációs mérések után, egy szoftveres Viterbi dekódert fejlesztettem C nyelven Texas Instruments TMS320C6678 típusú digitális jelfeldolgozó processzorra. Az implementált Viterbi dekóder teljesítőképességének megvizsgálásához szimulációs környezetet fejlesztettem. A szimulációs környezet felépítésénél a Matlabban használt modellek logikai felépítését követtem, azokat implementáltam C nyelven. Az implementált Viterbi dekóder és mérő környezet tesztelését és teljesítőképességének mérését a TMDXEVM6678 fejlesztő panelen végeztem.

A mérések eredményét megvizsgáltam és értékeltem implementált szoftveres megoldás felhasználhatóságát és korlátait.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.