Vitorlásversenyek szervezésére és lebonyolítására alkalmas web alapú alkalmazás és mobil kliens készítése

OData támogatás
Konzulens:
Hosszu Éva
Távközlési és Médiainformatikai Tanszék

Jelen dolgozat egy vitorlásversenyzőket és versenyszervezőket segítő rendszer megvalósítását, és az ehhez szükséges háttérismeretek bemutatását foglalja magában.

A rendszer két fő egységre tagolható: a mobiltelefonon futó kliensszoftverre és a szerver oldali alkalmazásra. Ez utóbbi szolgálja ki a klienseket adatokkal.

A rendszer működésének megértéséhez először bemutatom a vitorlázással kapcsolatos főbb fogalmakat, szabályokat, így azon Olvasók is megérthetik a szoftverben megvalósított funkciókat, akik nem jártasak a vitorlás sport területén. Ezt egy rövid áttekintés követi a már piacon található, hasonló tudással rendelkező termékekről. Röviden taglalom a munkavégzés környezetét, valamint a munka során felhasznált és alkalmazott technológiákat.

A háttérismeretek összefoglalása után részletesen ismertetem a rendszer egyes komponenseinek –szerver oldali program, kliens oldali alkalmazás – specifikációját. Ezt követően az implementációs lépések során felmerült érdekesebb problémákat és ezek megoldását tárgyalom. A dolgozat végén az elkészült rendszer részegységeit mutatom be, majd ismertetem a tesztelési folyamatot, és értékelem a közben kapott eredményeket.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.