Vitorlásversenyzéshez taktikai és pozíciókövetési rendszer fejlesztése Windows Mobile alapú telefonra

OData támogatás
Konzulens:
Németh Krisztián
Távközlési és Médiainformatikai Tanszék

Jelen dolgozat egy vitorlásversenyzőket segítő taktikai és pozíciókövetési rendszer megvalósítását, és az ehhez szükséges háttérismeretek bemutatását foglalja magában.

A rendszer két fő egységre tagolható: a mobiltelefonon futó versenyszoftverre és a szerver oldali alkalmazásra. Ez utóbbi egy Windows szolgáltatásból és egy Google Maps alapú honlapból épül fel.

A rendszer működésének megértéséhez először bemutatom a vitorlázással kapcsolatos főbb fogalmakat, szabályokat, így azon Olvasók is megérthetik a szoftverben megvalósított funkciókat, akik nem jártasak a vitorlás sport területén. Ezt egy rövid áttekintés követi a már piacon található, hasonló tudással rendelkező termékekről. Röviden taglalom a munkavégzés környezetét, valamint a munka során felhasznált és alkalmazott technológiákat, mint például szoftverfejlesztés Windows Mobile alapú telefonra, PHP, JavaScript használata.

A háttérismeretek összefoglalása után részletesen ismertetem a rendszer egyes komponenseinek – taktikai szoftver, szerver oldali program és a pozíciót megjelenítő weboldal – specifikációját. Ezt követően az implementációs lépések során felmerült érdekesebb problémákat és ezek megoldását tárgyalom. A dolgozat végén az elkészült rendszer részegységeit mutatom be néhány képernyőkép segítségével, majd pedig a tesztelési folyamatokról és eredményekről is ejtek pár szót.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.