Vizuális adatelemzési alkalmazások modell alapú tervezése

OData támogatás
Konzulens:
Gönczy László
Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

Szakdolgozatom célja, hogy módszert adjon R alapú, grafikus felületű interaktív feltáró adatelemzést végző és adatvizualizációs alkalmazások deklaratív, XML sémájú nyelvből történő generálására többféle rendelkezésre álló technológia felhasználásával. Az R adatelemzésre és statisztikai számításokra használt programozási nyelv, de kiterjesztései segítségével kiválóan alkalmas adatvizualizációs célokra is. Ahhoz, hogy a megjelenített adathalmazból a számunkra megfelelő információt könnyen, gyorsan kinyerjük, praktikus valamiféle dinamikus manipulációt megvalósító, GUI-t használó alkalmazás fejlesztése. Mivel ezek az alkalmazások sok tipikus funkciót tartalmaznak (pl. plotok, interaktív widgetek, adattábla műveletek), a fejlesztés meggyorsításához a teljes alkalmazást lefedő kódgenerátor készíthető, mely lehetőséget biztosít arra is, hogy egy nagyrészt technológiafüggetlen magas szintű leírás alapján többféle technológiával megvalósított R programokat állítsunk elő. A dolgozatban először feldolgozom a vizuális feltáró adatelemzés eszközeit, a grafikus felületek elemeit, valamint az előbbieket megvalósító R alapú technológiákat. Ezután definiálok egy XML alapú nyelvet, amivel a fenti funkciókat egyszerűen le lehet írni. Elkészítem az R implementációkat automatikusan generáló szoftvert. Példaprogramokon verifikálom a működést. A módszert úgy alakítom ki, hogy mind a deklaratív leírás könnyen bővíthető legyen, mind pedig a kódgenerátor egyszerűen kiegészíthető legyen az újonnan bevitt nyelvi elemek megvalósítását adó részekkel. A heterogenitás demonstrációja céljából a példákat vastagklienst és kliens-szerver architektúrájú webes alkalmazást implementáló technológiákkal is bemutatom.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.