Vizuális adatfolyam szerkesztő Oracle platformon

OData támogatás
Konzulens:
Balássy György Miklós
Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

Szakdolgozatomban az IQSYS Zrt adatbányászati csoportjánál, innovatív jelleggel, általam készített vizuális adatfolyam szerkesztő alkalmazás életciklusának kezdeti szakaszát mutatom be, mely az alap elgondolás kitalálásától a demó termék létrejöttéig tart. A munka innovatív jellege abból adódik, hogy az alkalmazásfejlesztés, annak tervezése és folyamata újszerű tevékenységnek számít egy olyan céges környezetben, ahol a fő profil az adatbányászat, adattárház építés.

Szakdolgozatom első, elméleti részében megindokolom az általam készített alkalmazás létjogosultságát, tervezett helyét a piacon, összegyűjtöm azokat az alapvető és speciális követelményeket, melyek egy vizuális adatfolyam szerkesztőtől elvárhatóak. A követelmények megvalósításának lehetőségét egy, a piacon elterjedt és sokat tudó vizuális adatmanipuláló eszköz segítségével mutatom be, ami alapul szolgál a készülő alkalmazással szemben támasztott igények kialakításához. Szintén az elméleti részhez tartozik az igények összegyűjtésének, érvényre juttatásának leírása. Az elvárások megfogalmazása után a felhasznált technológiák kiválasztását tárgyalom, és leírom a döntések érveit. Fontos szempont, hogy az alkalmazás céges környezetben készült, így a munka menetét számos tényező szabályozza, befolyásolja, melyeket az elméleti rész végén ismertetek.

Szakdolgozatom második, gyakorlati részében az általam elkészített munkáról írok, melynek első lépése az alapos tervezés. A tervezés egy átfogó, fontos feladat volt, mely meghatározta a munka további menetének minőségét. Bemutatom a tervezési nehézségeket, az alkalmazás különböző komponenseinek tervezési folyamatát, a meghozott tervezési döntéseket. Bemutatom azt is, hogy miként terveztem meg a munkafolyamatot, valamint az alkalmazás fejlesztésének későbbi szakaszában várható csoportmunka alapjait.

Végül a megvalósításról írok, részletezve az alkalmazás összetevőinek elkészítését. Bemutatom az érdekes kódolási megoldásokat, legjobb praktikákat, valamint azt, hogy a megvalósítás hogyan alkalmazkodik a tervezés során megalkotott szabályokhoz, elképzelésekhez.

Az általam elkészített vizuális adatfolyam szerkesztő demó változatának bemutatóra kész állapotát, a szakdolgozatom végén képernyőképekkel mutatom be.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.