Vizualizálási technikák tulajdonsággráfokra

OData támogatás
Konzulens:
Szárnyas Gábor
Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

A jelenleg használatban lévő adatbázis kezelő rendszerek döntő többsége relációs adat-bázis, ugyanakkor feltörekvőben vannak az újabb, gráf alapú adatbázis technológiák is. Mivel bizonyos célokra – például a hálózat jellegű adatok leírására – sokkal hatékonyab-ban használhatók, így az üzleti életben is egyre elterjedtebb a használatuk.

Jellegükből eredően a vizualizáció is teljesen más formában történik: „hagyományos” társaikkal ellentétben gráfadatbázisok esetében nemcsak táblázatos formában, hanem sokkal szemléletesebben, csomópontok, illetve köztük futó élek formájában tudjuk meg-jeleníteni az adatokat. Ez a számos előny mellett problémákat is felvet (például a megje-lenítés hogyan lesz átlátható és szemléletes), amelyre több megoldás is létezik, de a vá-lasztás nem feltétlenül egyértelmű minden esetben.

Ahhoz, hogy a feladat megoldásában a megjelenítés a lehető legjobban illeszkedjen az igényekhez, illetve az elvárt működéshez, megvizsgáltam a felhasználható gráfmegjelení-tő algoritmusokat. Ezt követően megismertem az algoritmusokat felhasználó könyvtára-kat, amelyeket a programba integrálva a megfelelő adatok birtokában a megjelenítés implementálható. Végül pedig a GraphX rendszerrel részletesebben megismerkedtem, és felhasználtam a megoldásban.

A megjelenítési megoldások használatához szükséges Neo4j adatbázisok működését, illetve a lekérdezési technológiát (a Cyphert) is összefoglalom a dolgozatban, az ezekhez kapcsolódó alapszintű ismeretekkel kiegészítve. Ezek alapján pedig az alkalmazásban is látható lesz a LINQ alapon működő, .NET programkódból indított Cypher lekérdezés is.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.